Главная | Регистрация | Вход | RSSПонедельник, 14.10.2019, 01:48

Мой сайт

Меню сайта
Категории раздела
Психолого-педагогические статьи [1]
Статьи посвященные воспитанию детей
Фотомиг
Мини-чат
200
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 96
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Научные статьи автора сайта » Психолого-педагогические статьи

ПОВАГА ДО ДОРОСЛИХ ЯК ОДНА З ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОЇ ЛЮДИНИ
УДК 37.034                                                                                                   І.В.Швецова
ПОВАГА ДО ДОРОСЛИХ ЯК ОДНА З ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОЇ ЛЮДИНИ

 У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття «повага» як однієї з важливих вимог моральності людини та умов її розвитку в шкільному віці. Визначено сутність характеристики якості «повага до дорослих».

 Ключові слова: повага, пошана.

 Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільству, значно змінили соціокультурне життя, що відобразилось на ціннісних орієнтирах підростаючого покоління, для якого однією з характеристик стає зростання правопорушень, жорстокість та бездушність. Це спонукає до розробки нових підходів у моральному вихованні школярів, які, з одного боку, базувались би на загальнолюдських цінностях відношення до іншої людини, з іншого, враховували соціокультурні реалії життя сучасних школярів. 
Аналіз досліджень і публікацій
Повага до дорослих як категорія морального виховання завжди була в центрі уваги філософів, психологів, педагогів: Ж.Руссо, Я.Корчак, І.Г.Песталоцці, А.Дістервег, Сковорода, К.Ушинський В.Сухомлинський та інші. 
Як важливу моральну якість особистості аналізує В.О.Сухомлинським повагу до дорослих з позиції загальнолюдських цінностей, які знаходять відображення у вчинках людини. Звертаючись до дітей, В.О.Сухомлинський доводив цінність відношення до іншої людини: «Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання відображається на людях. Знайте, що існує межа між тим, що вам хочеться, і тим, що можна. Ваше бажання – це радість або сльози ваших близьких. Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не заподіюєте ви зла, неприємностей, незручностей людям своїми вчинками» [11;с.192].
  Видатний педагог втілював у практику ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовував виховання на формування у дітей милосердя, людяності, терпимості, поваги до дорослих як абсолютних цінностей життя. Повага визначається педагогом, як здатність бачити людину такою, якою вона є, усвідомлювати її унікальну індивідуальність.
В.О.Сухомлинський зазначав, що повага до дорослих пов’язана з шанобливим відношенням до діяльності людини. Відчуття вдячності за трудову діяльність спонукає школярів на відповідну віддачу: «У духовний світ людини, в роки дитинства входить звичка робити добро для людей - платити добром за добро. Якщо ця звичка придбана вже в дитинстві, то в роки юності людина не може жити, не роблячи добра людям. Вона відчуває себе морально зрілою передусім тому, що до моменту вступу, в юність багато разів пережила радість творіння, радість праці» [11;с.189].   Таким чином, розглядаючи повагу до людини В.О.Сухомлинський пов’язує її з шанобливим ставленням до вчинків та діяльності людини і визначає цю якість, як важливу цінність життя.
І.Д.Бех пов’язує повагу до людини з визнанням її цінності. Саме почуття цінності людини проявляється в повазі до людської гідності, за якої несумісними є образи, зневажання, глузування та інші форми міжособистісних відносин. Формування у дитини почуття цінності іншої людини ставить проблему вдячної пам’яті, що виникає і закріплюється в добросердному смисло-ціннісному ставленні до людини, які своєю працею створювали і створюють соціокультурні можливості для життя і розвитку. Його підхід до втілення гуманістичних цінностей у процесі навчання і виховання школярів ґрунтується на позитивному ставленні дитини до оточуючих, прийнятті інших такими, якими вони є. «Дитина-гуманіст з повагою ставиться до своїх думок, інтересів, позицій, а також до інтересів, думок тощо своїх товаришів, однокласників, дорослих, навіть якщо вони суперечать її власним»[1;с.51]
Питання виховання поваги до батьків сучасними науковцями розглядається різнопланово. У низці психолого-педагогічних досліджень ними вивчаються різноманітні шляхи формування зазначеної моральної якості: збереження й освоєння традицій національного виховання (Л.Повалій) [8;с.3], впровадження етичних норм спілкування, (С.Карпенчук, В.Процюк) [4;с.10-11]. 
Метою статті є визначення сутності характеристики якості «повага до дорослих»
Виклад основного матеріалу. З метою визначення сутності поняття «повага до дорослих» нами проведено аналіз та дефініція його розкриття у відповідних словникових джерелах. У словнику з етики, поняття поваги,визначається, як одне з найважливіших вимог моральності, яке передбачає таке відношення до людей, в якому практично визнається гідність особистості. Воно включає в себе: справедливість, рівність прав, уважне відношення до переконань, прагнень людей, чуйність, ввічливість, делікатність, скромність [9;c.367].
Інший аспект зазначеної категорії пов’язаний з почуттям пошани, відносин між людьми, що базуються на визнанні досягнень [7;с.819]. Більш поширене тлумачення «повага» пов’язане з визнанням рівності прав з іншою людиною, чуйністю, делікатністю, скромністю. Повага до дорослих – основа для відношень співробітництва і довіри між людьми [3;c.271]. 
 Повага, як почуття, пов'язане із спрямованістю особистості, її переживаннями, усвідомленням об'єкту поваги як свого ідеалу, розглядається в словнику-довіднику по педагогіці. [10;с.391].
Таким чином, аналіз категорії «повага» у словникових джерелах надав можливість зробити наступний висновок. Повага - якість людини, яка передбачає таке відношення до людини, в якому визнається гідність особистості, визнанні досягнень і включає в себе справедливість, рівність прав, уважне відношення до переконань, прагнень людей, чуйність, ввічливість, делікатність, скромність є основою для відношень співробітництва і довіри між людьми. Таким чином, повага до людей є соціальною якістю яка проявляється у взаємодії з людиною і характеризує рівень її вихованості.
Проблема виховання поваги займає одне з провідних місць в системі філософських знань. Так, Е.Кант визначав повагу, як норму міжлюдських відносин, на основі яких може виникнути установка об’єктивної доброзичливості, що дозволяє нам не засуджувати , а розуміти іншого. Крім цього, повага, як зазначає філософ, - це моральний обов’язок, єдино вірна природна позиція людини перед кожною цінністю, і, зокрема, перед кожною особистістю [6;с.218].
Слід зауважити, що повага до дорослих відображає гуманістичну сутність суспільних відносин у процесі спілкування, що створює приємну психологічну атмосферу у всіх видах спілкування і знаходить свій прояв в таких якостях особистості, як доброзичливість, терпимість до індивідуальних особливостей інших людей, і реалізації в таких формах поведінки, які узагальнено можна назвати ввічливістю. Ввічливість – моральна якість, що виражається у постійнім шанобливім відношенні до оточуючих. З усіх якостей, необхідних для нормального спілкування, ввічливість, може бути, найціннішим. Воно споріднене таким властивостям вихованої людини, як тактовність, запобігливість, делікатність, доброзичливість, уважність. Всі ці властивості разом з ввічливістю складають основу поваги людей однин до одного. [2;с.24]. 
Моральний принцип - повага до людської особистості, знаходить своє вираження не тільки у ввічливості, але й скромності, в потребі будувати свою поведінку враховуючи поведінку оточуючих, у вмінні співвідносити свої думки з думками інших, колективу. При цьому важливо підкреслити, що скромність, як певну якість особистості, тільки тоді можна віднести до числа позитивних характеристик людини, коло в основі цієї якості лежить моральний принцип повага до людської особистості. Повага до людини нерозривно пов’язана з проявом чесності і правдивості у відношеннях. [2;с13-16].
Г.С.Костюк зазначає, що моральні якості особистості зароджуються в її діях, у яких виявляється її ставлення до інших людей, до своїх обов’язків, до колективу. Повторюючись, вони закріплюються, стають звичками, стійкими рисами характеру [5;c.407]. 
Виходячи з цього слід зазначити що розвиток у молодших школярів поваги до дорослих відбувається у співпраці з дорослими які власною поведінкою демонструють повагу до дитини. Саме це основним принципом гуманістичної педагогіки. Повага до дитини стала головним принципом педагогічної діяльності Я.Корчака який писав що необхідно поважати невдачі дитини, шанувати його незнання і працю пізнання. Усі здійснюють помилки, в усіх в житті бувають невдачі, усі ми чогось не знаємо. І ця позиція до взаємодії між дорослим і дитиною входить у протиріччя визначення поваги у словникових джерелах де наголошується прояв поваги на підставі визнання досягнень. Виходячи з цього зробимо висновок, що формування поваги до дорослих має двосторонній процес в основі якого знаходиться педагогічно доцільна взаємодія, що ґрунтується на прийнятті дитини такою якою вона є, вияв поваги до її світосприйняття не зважаючи на суперечності з світосприйняттям дорослого і бажання допомогти в особистісному зростанні. На підставі цього зазначимо, що повага до дорослих у дитини пов’язана з різними мотивами її діяльності, вчинків. Досить часто зустрічається таке негативне явище у середовищі молодших школярів, коли зовнішнє школярі поводять себе як виховані, в інших умовах (без контролю дорослих) їх поведінка свідчить про неповажне відношення до дорослих. Тому важливо знати мотиви, що спонукають школярами діяти по відношенню до дорослих тим чи іншим чином. Саме мотиви поведінки по відношенню до дорослого визначають моральну позицію, моральне поводження школяра. 
Плануючи виховну роботу зі школярами з метою формування поваги до дорослих нами визначені головні умови взаємодії, а саме: поважне відношення до школярів, яке не залежить від обставин (успіхи у навчанні, поведінка та інше), розробка та впровадження у виховну роботу етичних бесід, спрямованих на аналіз школярами мотивів поведінки людини у різних життєвих ситуаціях, залучення школярів до рефлексії власних вчинків та мотивів їх здійснення.
Особливу увагу слід звернути на те, як утілюються і поширюються передові ідеї етнопедагогіки у системі педагогічної культури батьків. Недосвідченість батьків, їхнє прагнення використовувати винятково власний досвід, відсутність певних педагогічних знань і навичок веде до серйозних помилок у вихованні дітей. Таким чином, суспільно-педагогічна ситуація змушує школу переглянути досвід роботи щодо поліпшення педагогічної просвіти батьків, орієнтуючись на нове педагогічне мислення,прогресивні традиції українського народу, сімейно-побутову культуру. Виникає необхідність у побудові педагогічної роботи із сім’єю, а саме: проведення батьківських конференцій, семінарських занять, у ході яких має відбуватися ознайомленням батьків із теоретичними положенням, які супроводжуватимуться конкретним аналізом виховної роботи в сім’ї, спільним пошуком оптимальних шляхів вирішення конкретної педагогічної ситуації, залученні до гурткової роботи та інші види роботи. 
Висновок. Тлумачення категорії «повага» у словникових джерелах не завжди відповідає уявленню про втілення цієї категорії у взаємодії зі школярами, а саме, відсутній компонент зворотного зв’язку – поважати школяра не залежно від його проявів у поведінці, ми демонструємо йому образ поваги до іншої людини, яка не пов’язана обов’язково з тими чи іншими її досягненнями. Саме повага до людини, не залежно від різних обставин, є ціннісним відношенням що складає основу морально вихованої людини. 


Література:
 1.Бех І.Д. Виховання особистості: У2 кн.Кн.2 Особистісно орієнтований підхід:науково-практичні засади. – К.:Либідь, 2003. -344с.
2. Варбанец Н., Котов-Харламов В.Е.. Воспитание культуры поведения младших школьников. - К.: Рад.шк.,1974.- 112с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. І голов. Ред. В.Т.Бусел. – К.;Ірпінь:ВТФ «Перун», 2004. – 1440с.
4. Карпенчук С., Процюк В. Ввічливість – це людяність. Шкільний світ.№48(272) грудень 2004.
5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості під ред.. Л.М.Проколієнко; - К.: Рад.шк., 1989.- 608с.
6. Малохов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. Посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – 384с.
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка:/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- 22-е изд., стер. – М.:Рус. яз.,1990. – 921 с.
8.Повалій Л. Виховання у дітей поваги до старших. Шкільний світ.№12(236)березень 2001.
9. Словарь по єтике/Под ред. И.С.Кона. – 5-е узд. – М.:Политиздат, 1983. – 445с.
10. Словарь-справочник по педагогике авт.-сост. В.А.Мижериков; Под ред. П.И.Пидкасистого.- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448с.
11. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.-380с.

Швецова И.В.
УВАЖЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ КАК ОДНО ИЗ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННОГО ЧЕЛОВЕКА
В статье проанализированы разные подходы к определению понятия "уважение" как одному из важных требований нравственности человека и условий ее развития в школьном возрасте. Определена сущность характеристики качества "уважение к взрослым".
 Ключевые слова: уважение, почет.
Shvecova I.V.
RESPECT TO ADULTS AS ONE OF THE QUALITY OF THE EDUCATED MAN
In the article the different going is analyzed near determination of concept "respect" as one of important requirements of morality of man and terms of her development in school age. Essence of description of quality is certain "respect to the adults". 
Keywords: respect, honour.

Источник: http://1
Категория: Психолого-педагогические статьи | Добавил: Детки (27.10.2010) | Автор: ирина
Просмотров: 4547 | Комментарии: 1 | Теги: виховання поваги, повага | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Цитата дня
Последние статьи
[27.10.2010][Психолого-педагогические статьи]
ПОВАГА ДО ДОРОСЛИХ ЯК ОДНА З ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНОЇ ЛЮДИНИ (1)
[03.05.2010][Развитие ребенка]
Малювання в дитячому садку та вдома (0)
[03.05.2010][Развитие ребенка]
Вправи з нитками. Комплекс материалів. (0)
[12.03.2010][Развитие ребенка]
Схеми та завдання для дітей 4-7 років. (0)
Темы дня
[30.10.2011][Платье]
Украинский народный костюм (0)
[02.01.2011][Поделки: поделки из овощей]
конкурс новогодних елочек (0)
[02.01.2011][Поделки: поделки из овощей]
Выстовка поделок будущих учителей факультета дошкольного и начального образования Хнрсонского Государственного Университета (0)
[01.11.2010][Поделки: поделки из овощей]
Поделки из овощей (0)
[18.10.2010][Стихи по временам года]
Стихи про осень: (0)
[12.09.2010][Стихи по временам года]
Песенка про осень (1)
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Лучший сайт по рукоделию Рунета
  • Сайт,волшебный клубочек. Гардероб с помощью спиц ,крючка, вилки и пряжи
  • Лучшие Женский сайты Рунета

  • Copyright MyCorp © 2019
    Сайт управляется системой uCoz